Home

   Infiintata in 1998, prin reorganizarea vechii Regii Autonome de Drumuri si Poduri, S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A., in calitate de administrator delegat al domeniului public si privat al judetului Maramures în domeniul drumurilor judetene administreaza o retea de drumuri judetene de 774,801 Km, pe care sunt construite 128 poduri în lungime totala de 3162 ml.

Anunț de recrutare pentru pozițiile de director general, general adjunct, tehnic si economic.

Despre noi

Anunţul de recrutare și scrisoarea de așteptări pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri-Poduri Maramureș S.A se regăsește în secțiunea Publicații- Publicații ale DPMM.

directia-druluri-poduri-mm    Istoria societatii  de drumuri isi are originile în ani 60’ ai secolului trecut, cand  odata cu noua impartire administrativ – teritoriala a Romaniei, “Unitatea de Constructii Raionale de Drumuri si Poduri” (UCRD) devine Direcţia Judeteana de Drumuri si Poduri Maramures.

   D.J.D.P. a funcţionat  ca ordonator tertiar  de credite aflat in subordinea Consiliului Popular Judetean pana la sfarsitul anului 1989.

   Odata cu infiintarea  Consiliului Judetean Maramures in 1992, societatea trece sub autoritatea acestuia.

   Incepand cu 1 octombrie 1994, in baza Legii 135 / 1994 si Hotararii 32 şi 41 / 1994 a Consiliului Judetean Maramures, se infiinteaza  Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Maramures, care a preluat patrimoniul public şi privat al D.J.D.P. Timp de 4 ani functioneaza sub aceasta titulatura, pana in luna iunie a anului 1998, cand ia fiinta S.C.”Drumuri-Poduri Maramures” S.A., ca urmare a Hotararii Consiliului Judetean 21 / 1998. In hotărârea de infiintare s-a concesionat de catre Consiliul Judetean Maramures catre S.C. Drumuri-Poduri Maramures” S.A., pe o perioada de 10 ani, intretinerea retelei de drumuri judetene.

   In prezent S.C. “Drumuri-Poduri Maramures” S.A. avand indicativul principal CAEN 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor işi desfasoara activitatea in baza Hotărârii Consiliului Judeţean 43/22.03.2011, când s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş, în domeniul drumurilor judeţene, pe o perioadă de 5 ani.

   S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A. are puncte de lucru pe întreg cuprinsul judeţului care prin poziţionarea  lor fac ca activitatea de construcţii şi întreţinere a drumurilor judeţene să fie gestionată optim.

     Santierele sunt:

1. Secţia de Utilaj Transport Baia Mare – situată în Baia Mare str. V.Alecsandri nr.99.

2. Şantierul Baia Mare – situat în Baia Mare str.Electrolizei nr.5.

3. Şantier Tg.Lăpuş – situat în Tg.Lăpuş str.Agriculturii nr.3.

4. Şantierul Fereşti situat în Fereşti.

Ca şi dotare tehnică principalele categorii de utilaje si instalaţii aflate în portofoliul societăţii sunt următoarele:

4 staţii de preparare a mixturilor asfaltice în Baia Mare, Ardusat, Tg.Lăpuş şi Fereşti.

1 staţie de preparare a emulsiei bituminoase cationică în Ardusat.

3 utilaje de aşternere a mixturii asfaltice.

11 utilaje de compactare.

16 utilaje terasiere.

În prezent la S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A, sunt 237 salariaţi.