Hotararea 59 / 2011

privind completarea anexelor Hotărârii nr. 58/2011 de aprobarea Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene

Download the PDF file .