Despre noi

directia-druluri-poduri-mm    Istoria societăţii  de drumuri îşi are originile în ani 60’ ai secolului trecut, când  odată cu noua împărţire administrativ – teritorială a României, “Unitatea de Construcţii Raionale de Drumuri şi Poduri” (UCRD) devine Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Maramureş.

   D.J.D.P. a funcţionat  ca ordonator terţiar  de credite aflat în subordinea Consiliului Popular Judeţean până la sfârşitul anului 1989.

   Odat������ cu înfiinţarea  Consiliului Judeţean Maramureş în 1992, societatea trece sub autoritatea acestuia.

   Începând cu 1 octombrie 1994, în baza Legii 135 / 1994 şi Hotărârii 32 şi 41 / 1994 a Consiliului Judeţean Maramureş, se înfiinţează  Regia Autonoma de Drumuri şi Poduri Maramureş, care a preluat patrimoniul public şi privat al D.J.D.P. Timp de 4 ani funcţioneaz�� sub această titulatură, până în luna iunie a anului 1998, când ia fiinţă S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A., ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean 21 / 1998. În hotărârea de înfiinţare s-a concesionat de către Consiliul Judeţean Maramureş către S.C.���Drumuri-Poduri Maramureş” S.A., pe o perioadă de 10 ani, întreţinerea reţelei de drumuri judeţene.

   În prezent S.C. “Drumuri-Poduri Maramureş” S.A. având indicativul principal CAEN 4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 43/22.03.2011, când s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş, în domeniul drumurilor judeţene, pe o perioadă de 5 ani.

   S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A. are puncte de lucru pe întreg cuprinsul judeţului care prin poziţionarea  lor fac ca activitatea de construcţii şi întreţinere a drumurilor judeţene să fie gestionată optim.

     ����������������������������������������������������������������������������antierele sunt:

1. Secţia de Utilaj Transport Baia Mare – situată în Baia Mare str. V.Alecsandri nr.99.

2. Şantierul Baia Mare – situat în Baia Mare str.Electrolizei nr.5.

3. Şantier Tg.Lăpuş – situat în Tg.Lăpuş str.Agriculturii nr.3.

4. Şantierul Fereşti ��� situat în Fereşti.

 

Ca şi dotare tehnică principalele categorii de utilaje ����i instalaţii aflate în portofoliul societăţii sunt următoarele:

4 staţii de preparare a mixturilor asfaltice în Baia Mare, Ardusat, Tg.Lăpuş şi Fereşti.

1 staţie de preparare a emulsiei bituminoase cationică în Ardusat.

3 utilaje de aşternere a mixturii asfaltice.

11 utilaje de compactare.

16 utilaje terasiere.

În prezent la S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A, sunt 237 salariaţi.