Home

   Înfiintată în 1998, prin reorganizarea vechii Regii Autonome de Drumuri şi Poduri, S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., în calitate de administrator delegat al domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene administrează o reţea de drumuri judeţene de 774,801 Km, pe care sunt construite 128 poduri în lungime totală de 3162 ml.